تیوب پلاستیکی پنج لایه

Plastic Tube Picture

تیوپ های پنج لایه : با قطر:35 میلیمتر / 50 میلیمتر، در ظرفییت های : 100 میل تا 300 میل .